Публична покана с предмет: „Сключване на застраховка доброволно здравно застраховане на работниците и служителите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД“

(27.07.2015г.) Договор застраховане

(27.07.2015г.) Документация – застраховане pdf

(27.07.2015г.) Документация – застрахованe word

(27.07.2015г.) Публична покана подписана.pdf

(27.07.2015г.) Съобщение по чл. 101б ал.3.pdf

Линк към Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044291

(07.08.2015г.) Протокол

(10.08.2015г.) Застрахователна полица

(10.08.2015г.) Сключен договор