Открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставка на болнична храна за стацинарно болни пациенти и храна за дежурния персонал на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен“

(25.08.2015г.) Решение за откриване на обществена поръчка

(25.08.2015г.) Обявление

(25.08.2015г.) Документация

(25.08.2015г.) Приложения към документацията (word)

(25.08.2015г.) Приложения към документацията (word)

(25.08.2015г.) Съобщение по чл. 27, ал.2, изр.2

Линк към Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684318&newver=2

(02.10.2015г.) Oтговор на запитване

(02.10.2015г.) Решение за промяна

(07.10.2015г.) Решение за промяна

(18.11.2015г.) Протокол 1

(23.11.2015г.) Съобщение за отваряне на ценови оферти

(22.04.2016г.) Протокол 2

(22.04.2016г.) Протокол 3

(22.04.2016г.) Решение