Открита процедура с предмет: „Извършване на контролни прегледи на пациенти след болнична помощ на територията на цялата страна по обособени позиции за нуждите на „СБАЛК“ ЕАД, „СБАЛК Ямбол“ ЕАД, „СБАЛК Велико Търново“ ЕАД, „СБАЛК Мадара“ ЕАД, „СБАЛК Варна“ ЕАД“

(09.04.2015г.) Договор СБАЛК Плевен ЕАД

(30.05.2015г.) Фактура за м. май

(30.06.2015г.) Фактура за м. юни

(31.07.2015г.) Фактура за м. юли