Открита процедура с педмет: „Извършване на контролни прегледи на пациенти след болнична помощ на територията на цялата страна по обособени позиции за нуждите на „СБАЛК“ ЕАД, „СБАЛК Ямбол“ ЕДА, „СБАЛК Велико Търново“ ЕАД, „СБАЛК Мадара“ ЕАД, „СБАЛК Варна“ ЕАД“

(27.02.2015г.) Договор СБАЛК ЕАД

(31.03.2015г.) Фактура, м. март

(30.04.2015г.) Фактура, м.април

(30.05.2015г.) Фактура, м.май

(30.06.2015г.) Фактура, м.юни

(31.07.2015г.) Фактура, м.юли