Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (586242)

Здравно застраховане за служителите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен