Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (586238)

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен